top of page

TERAPIA INDYWIDALNA

Cena: 160 zł za 60 minut, od stycznia 2023 - 200 zł za 60 minut

usługa dostępna w gabinecie lub online

Terapia indywidualna osób dorosłych to cykl regularnych spotkań. Dzięki niej można uzyskać oczekiwaną zmianę lub poprawić jakość życia. Podczas pierwszych spotkań, w celu zabezpieczenia interesów klienta - Twoich i terapeuty ustala się zasady współpracy - kontrakt.

 

W czasie sesji terapeutycznych wykorzystuję metodę IFS (System Wewnętrznej Rodziny)

Moim zadaniem w trakcie sesji terapeutycznych jest wspieranie Ciebie w:

 • powrocie do równowagi psychicznej;

 • poznaniu Twoich potrzeb, emocji, myśli, ciała, mocnych stron;

 • pełniejszym doświadczaniu życia;

 • wypracowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.

W ramach terapii indywidualnej współpracuje z osobami, które cierpią z powodu:

 • nawracających przykrych wspomnień;

 • napadów lęku;

 • niepowodzeń w związkach;

 • napadów agresji;

 • trudności rodzicielskich i w relacjach z dziećmi;

 • utrzymującej się żałobie po stracie bliskiej osoby;

 • przeżytego gwałtu lub molestowania seksualnego;

 • nadmiernej tremy;

 • fobii.

Co chcesz teraz zrobić?

bottom of page