top of page

Grupy wsparcia

Gdzie szukać pomocy, kiedy czujesz, że nie jesteś gotowa/y na indywidualne wsparcie psychologiczne?

Anna Bezdziecka -

prowadząca grupy wsparcia/mediator

Wiele sytuacji życiowych doprowadza do momentu, kiedy czujemy, że potrzebujemy pomocy. Zastanawiamy się gdzie jej szukać i jaka forma będzie dla nas odpowiednia. Na szczęście nie jesteśmy zostawieni sami sobie a wybór jest spory i może być dostosowany do naszych potrzeb. Czy każda osoba która doświadcza trudnej, kryzysowej sytuacji lub ma problemy w pewnym obszarze potrzebuje terapii? Czy każdy jest na to gotowy? Wiele osób ma opór przed rozpoczęciem terapii lub po prostu czują, że to nie dla nich. Czy alternatywną formą pomocy może być udział w grupie wsparcia prowadzonej przez specjalistów? Co takiego daje grupa i jak to może pomóc? 

Wsparcie ze strony osób, które mają podobne trudności, to zaleta grup wsparcia. Spotykają się tu osoby, które łączy wspólny problem i chęć radzenia sobie z nim. Grupa daje możliwość nawiązania kontaktów z osobami o podobnych doświadczeniach. Podczas pracy wśród uczestników buduje się poczucie przynależności, które pomaga zwalczać własną bezradność, uczy patrzenia na problem z innej perspektywy (szersze spojrzenie, gdyż jest przefiltrowane przez każdego z uczestników). To miejsce nawiązywania nowych znajomości a czasem nawet przyjaźni.

Innym atutem grupy wsparcia jest to, że wszyscy uczestnicy otrzymają tu wsparcie emocjonalne, zostaną wysłuchani i otoczeni empatycznym rozumieniem. Mimo, że oczekujemy wsparcia od swoich najbliższych, oni nie zawsze mogą dać nam go w zakresie, którego potrzebujemy. Zwłaszcza gdy problem nie trwa krótko. Początkowo bliscy chętnie nas słuchają i otaczają wsparciem, jednak z czasem im również jest trudno. Podobnie gdy problem jest kontrowersyjny (np. rozwód), zdarza się, że nasi bliscy nie chcą w nim uczestniczyć i nie mogą dać nam wsparcia, którego tak bardzo potrzebujemy. 

Udział w grupie jest dobrowolny, dotyczy to przychodzenia na spotkania, ale również brania udziału w poszczególnych rozmowach i uzewnętrznianiu się. Zawsze jest to indywidualna decyzja ile i kiedy chcemy powiedzieć od siebie. Czasem mamy taki dzień, gdy chcemy tylko słuchać, nie mamy siły opowiadać. Czujemy wsparcie i sama obecność w grupie może być dla nas budująca.

Wszyscy uczestnicy oraz prowadzący zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, których dowiedzieli się podczas spotkań w grupie. Daje to poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami. Prowadzący specjaliści są z grupą przez cały czas jej trwania, dbają o poczucie bezpieczeństwa, zapewniają wsparcie. W grupie każdemu należy się szacunek, bez względu na poglądy, wyznanie, płeć czy orientację seksualną.

bottom of page