top of page

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://wylecztraume.pl

Administratorem strony jest Robert Bezdziecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Bezdziecki Poradnia Psychotraumatologiczna z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12/7, 19-300 Ełk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8481766575.

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail wylecztraume@gmail.com oraz pod numerem telefonu +48 573 193 293

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Robert Bezdziecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Bezdziecki Poradnia Psychotraumatologiczna z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, lok 4/4, 19-300 Ełk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8481766575,

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://wylecztraume.pl i subdomenach,

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe​​​​

​​

 1. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 2. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  3. prawo do przenoszenia danych,

  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  1. Wix.com, Inc., 2601 Mission Street, San Francisco, CA 94110 USA – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

  2. The Rocket Science Groupon, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego Mail Chimp, służącego do przesyłania newslettera.

 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 7. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesłania użytkownikowi newslettera

 8. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem

 9. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 10. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter

3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.​

 

4. Inne technologie

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

5. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Co chcesz teraz zrobić?

bottom of page